Transport & Logistiek

Vanwege onze ligging in het grensgebied vervult onze regio een belangrijke spilfunctie in het goederen- en handelsverkeer. Het grootste gedeelte van de totale Nederlandse internationale vervoersstroom verloopt immers via het Duitse grondgebied. Wij hebben met onze German Desk uitgebreide kennis van het Duitse recht en ondersteunen onze cliënten bij alle (internationale) juridische facetten van logistieke dienstverlening.

Het transport kan om verschillende redenen stil komen te liggen. Hierbij kan worden gedacht aan een lading die is beschadigd of een ongeluk dat zich heeft voorgedaan. Ook kunt u in de problemen komen doordat een leverancier en/of afnemer in financiële moeilijkheden komt of zelfs failliet gaat. In zulke situaties leidt u veelal direct schade. U kunt in dit soort situaties een beroep op Brouwer Legal doen. Wij behartigen uw belangen en stellen alles in het werk om u, waar mogelijk, schadeloos te stellen.

In het internationale speelveld van transport en logistiek spelen Nederland en Duitsland een belangrijke rol. Deze wereld is continu in beweging en het juridische krachtenveld is groot. Het is iedere keer weer een uitdaging om de producten in de overeengekomen hoeveelheden, op het overeengekomen moment, op de overeengekomen plaats af te leveren. Uw uitdaging is dit ook nog eens te doen tegen een goede kostprijs. Zonder goede afspraken, contracten en voorwaarden is dit een onmogelijke opgave. Brouwer Legal begeleidt u bij het uitonderhandelen, vervaardigen, beoordelen en beëindigen van goede (internationale) contracten.