Financiering en Zekerheden

Financieringsvraagstukken raken de kern van uw onderneming. Het beschikken over een passende financiering kan het verschil betekenen tussen het wel of niet kunnen ondernemen. Financiële instellingen zijn kritisch in het beoordelen van financieringsconstructies en maken daarbij een risico- en rendementsafweging. Daarbij wordt veelal een grote mate van zekerheid gevraagd. Voor de continuïteit van uw onderneming is het belangrijk om goed af te wegen welke constructie passend is bij uw bedrijfsbehoefte. Aan de hand van het financieringsvoorstel en de verzochte zekerheden analyseert Brouwer Legal wat daarvan de impact kan zijn op uw onderneming.

Wij beschikken over relevante kennis en ervaring op het gebied van zekerheden op zich, maar ook op het gebied van het insolventierecht, welke kennis en ervaring bij deze analyse een grote meerwaarde vormt. Wij kunnen hierdoor buiten de kaders denken. Zo trachten wij uw onafhankelijkheid te borgen. Het aanpassen van de bedrijfsstructuur is daarbij een constructie die regelmatig wordt toegepast.

Brouwer Legal adviseert niet alleen ondernemers bij financiële herstructurering en bancaire financiering. Het scala van financieringsvormen en zekerheidsinstrumenten is groot. Wij adviseren ook over financiering bij overnames, private equity, venture capital, leaseconstructies en factoring. In overleg met andere specialisten stellen wij maatwerkovereenkomsten op of beoordelen deze. Verder adviseren en procederen wij over zakelijke zekerheidsrechten, zoals pand- en hypotheekrechten. Ook persoonlijke zekerheidsrechten, zoals hoofdelijkheid, achterstelling en borgtocht, hebben onze interesse.