Insolventierecht

Ondernemen bestaat voor een groot deel uit het inschatten en nemen van aanvaardbare risico’s. Risico’s voor uw onderneming, voor uw medewerkers, voor uw klanten, voor uw kredietverschaffers en voor u als ondernemer/bestuurder persoonlijk. In zware tijden, maar ook bij complexe operaties als herstructureringen en reorganisaties, moet u kunnen vertrouwen en terugvallen op zekerheden. De ervaring, kennis en inzet van Brouwer Legal bieden deze zekerheden.

De advocaten van Brouwer Legal worden regelmatig door de rechtbank benoemd tot curator in faillissementen en bewindvoerder in surséances van betaling. Brouwer Legal beschikt over kennis en ervaring op het gebied van het insolventierecht. Met deze expertise en ervaring is Brouwer Legal in staat om haar opdrachtgevers te adviseren en om, daar waar nodig, te procederen in zaken omtrent bestuurdersaansprakelijkheid, pauliana, financiering en zekerheden.

Met de kennis en ervaring van het insolventierecht kunnen wij ook anticiperen op en adviseren over herstructurerings- en continuïteitsvraagstukken. Brouwer Legal ondersteunt ondernemingen in zwaar weer en gaat in overleg met andere professionals, waaronder belastingkundigen, fiscalisten, accountants en notarissen, op zoek naar kostenbesparende maatregelen. Dit alles zo nodig in een internationale context.