Internationale handel

Brouwer Legal helpt haar cliënten bij het aanboren van nieuwe markten en bij het (verder) verbeteren van hun positie in bestaande markten. Wij zijn specialisten in het behandelen van internationale kwesties, met name daar waar het gaat om grensoverschrijdende handel tussen Nederland en Duitsland.

Doet u zaken of wilt u zaken gaan doen in een internationale setting, dan wordt u ongetwijfeld geconfronteerd met juridische en culturele verschillen. Ook kleine verschillen kunnen grote consequenties hebben en kunnen leiden tot ongewenste risico’s. Brouwer Legal kent de internationale wegen en is gespecialiseerd in het herkennen en harmoniseren van internationale verschillen. Wij zijn u graag van dienst bij het uitonderhandelen, vervaardigen, beoordelen en beëindigen van (internationale) handelscontracten. Ook adviseren wij graag over internationale distributie- en franchisesystemen. Daar waar nodig doen wij dit in samenwerking met internationale partners uit ons netwerk.

Wij adviseren en begeleiden niet alleen Nederlandse bedrijven en organisaties in het buitenland. Met kennis van het Nederlands recht adviseren wij ook buitenlandse ondernemers, hun bedrijf en andere organisaties. Wilt u als buitenlandse ondernemer zekerheden uitwinnen in Nederland? Wilt u als buitenlandse ondernemer een Nederlandse (dochter)onderneming herstructureren, reorganiseren, laten fuseren, overnemen en/of liquideren? Kortom, wilt u weten hoe het Nederlandse ondernemingsrecht en het daaraan gerelateerde arbeidsrecht werkt? Brouwer Legal adviseert en ontzorgt u graag op deze onderwerpen, waarbij als uitgangspunt geldt dat wij u te woord staan in uw eigen taal.