Procesrecht

Procederen is een bijzonder vak. Op vele procesgebieden zijn wij als advocaten exclusief bevoegd om namens cliënten te mogen procederen. Dit is waar de echte advocaten zich ook onderscheiden van juristen en advocaten die nooit in een gerechtsgebouw komen. Dat is niet voor niets; procederen vergt bijzondere kennis en vaardigheden. Kennis, vaardigheden en ervaring vormen de basis voor onze procespraktijk. Brouwer Legal denkt vooruit, weet hoe rechters denken en is doelgericht.

Procederen mag geen doel op zich zijn, maar soms is het onvermijdelijk. Wij zien procederen als een instrument om het vooraf bepaalde doel te behalen en deinzen er niet voor terug het als middel in te zetten. Brouwer Legal kiest eenzijdig partij voor u en behartigt enkel uw belangen in de procedure. Bij gelegenheid onverbiddelijk en direct. Het andere moment meegaand en/of vertragend. De strategie bepalen wij in zorgvuldig overleg met u. Wij zijn verantwoordelijk voor de behandeling van uw zaak en weten wat nodig is om het beste resultaat te behalen. Indien wij echter kansen en/of redenen zien om niet te (hoeven) procederen, dan bespreken wij dat uiteraard met u.

Wij hebben ons toegelegd op het verlenen van bijstand in procedures op het gebied van het (internationale) ondernemingsrecht en het daaraan gerelateerde arbeidsrecht. Wij zijn bekend met dagvaardingsprocedures, verzoekschriftprocedures, vrijwaringsprocedures, kort gedingprocedures, (voorlopige) getuigenverhoren, verzet procedures en hoger beroepsprocedures, alsmede met het nemen van conservatoire- en/of executiemaatregelen. De advocaten van Brouwer Legal zijn bevoegd om in meerdere landen te procederen. Naast procedures bij de gewone rechtbanken en gerechtshoven procederen wij ook bij de Ondernemingskamer, het European Court of Arbitration en begeleiden wij u graag bij (andere) arbitrageprocedures.