Industrie & Retail

De industriesector is sterk in beweging. Tot de cliëntenkring van Brouwer Legal behoren onder meer bedrijven uit de machinebouw, elektrotechniek, automatiseringssector en fabrikanten van bouwmaterialen. Volgens bedrijfskundigen wordt de kracht van de beste industriëlen gevormd door de juiste combinatie van omvang, kennisintensiteit en nichebenadering. Bedrijven specialiseren zich steeds verder, waardoor eindproducten een steeds hogere ‘engineeringfactor’ kennen. In goede tijden adviseert Brouwer Legal over contracten, het opzetten van in- en verkoopkanalen, juridische bescherming van know-how, overnames en financieringen. In minder goede tijden over reorganisaties, complexe juridische procedures en aanverwante zaken.

In de retailsector kiezen ondernemingen er steeds vaker voor hun producten door middel van franchise of distributie te verkopen. Hiermee wenst de ondernemer grip te houden op de positionering van zijn product. Dit leidt regelmatig tot geschillen. Daarnaast proberen producenten hun producten op de beste plek in het schap te krijgen. Ook dit leidt regelmatig tot geschillen met contractspartijen en concurrenten. Brouwer Legal helpt u graag om deze geschillen te voorkomen. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan zullen wij namens u procederen.

In de industrie- en retailsector dient u zich continu aan te passen aan veranderende marktomstandigheden. Steeds vaker zien wij dat ondernemingen zich, om bedrijfseconomische redenen, genoodzaakt zien het productieproces te verplaatsen naar het buitenland. Brouwer Legal begeleidt u graag bij uw verplaatsing naar het buitenland. Het opstellen of beoordelen van reorganisatieplannen en het toewerken naar een financieel gezonde organisatie behoort tot onze specialismen.