Technologie

Brouwer Legal bevindt zich middenin de steeds veranderende maatschappij. Technologie speelt bij deze veranderingen een belangrijke rol. De plaatselijke universiteit heeft haar opleidingen hierop afgestemd: opleidingen die internationale bekendheid genieten om hun hoge kwaliteit. Mede hierdoor is het aantal ondernemers in de regio op het gebied van technologie de afgelopen jaren sterk gegroeid. Brouwer Legal heeft deze ontwikkeling nauwlettend gevolgd en heeft hier op haar manier aan bijgedragen.

De ervaring leert dat bij technologieovereenkomsten veel komt kijken. Of het nu gaat om het sluiten van een licentieovereenkomst, een raamovereenkomst voor de productie en levering van high-tech-systemen en materialen of een internationale R&D-overeenkomst, telkens weer moet een afweging worden gemaakt tussen de verwachte voordelen en de daarmee gepaard gaande risico’s. Brouwer Legal is met kennis van de markt en gevoel voor internationale verhoudingen in staat om branchespecifieke taal en specificaties te implementeren en te vertalen naar gedegen overeenkomsten.

Juridische vraagstukken hebben in de technologiebranche veelal ook een strategisch aspect, aangezien de concurrentie groot is en het van belang is de concurrent vóór te blijven. De vragen die in dit kader opkomen zijn divers. Hierbij kan worden gedacht aan de vraag of wordt gekozen voor individuele ontwikkeling of voor samenwerkingsverbanden, de vraag of het product kan worden beschermd door geheimhouding of door middel van intellectuele eigendomsrechten, de vraag of dient te worden gewerkt met een individuele exploitatie of met het uitgeven van licenties, alsmede vragen over outsourcing, gebruiksvoorwaarden, privacyregels en algemene voorwaarden. Brouwer Legal helpt u bij de beantwoording van deze vragen en wij adviseren/procederen ook over andere technologische bedrijfsvraagstukken.