Credit Management

Brouwer Legal ondersteunt ondernemers bij incassotrajecten in binnen- en buitenland. Als ondernemer hebt u te maken met debiteuren. Zeker in de huidige tijd is het voor u van belang om openstaande vorderingen zo snel mogelijk te incasseren. U hebt baat bij daadkracht. Het incasseren van openstaande vorderingen kost veel tijd. Tijd die u niet kunt besteden aan andere bedrijfsactiviteiten. Brouwer Legal stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat u krijgt waar u recht op hebt. Zakelijk en bondig in de communicatie met uw debiteur. Zo nodig nemen wij conservatoire (beslag)maatregelen, starten wij een gerechtelijke procedure of vragen wij het faillissement van uw debiteur aan. Brouwer Legal zet zich volledig voor u in.

Brouwer Legal beschikt over een groot internationaal netwerk van advocaten en gerechtsdeurwaarders, waardoor wij incassotrajecten kunnen begeleiden in binnen- en buitenland. Telkens maken wij per geval een passend advies, waarbij een inschatting van de haalbaarheid van uw incassotraject wordt gemaakt. Uitgangspunt daarbij is dat wij u in uw eigen taal te woord staan; dat geldt overigens ook voor uw debiteur. Wij weten uit ervaring dat de mogelijkheden om vorderingen te incasseren talrijk zijn, zowel in Nederland en Europa als wereldwijd. Wij werken in principe met een resultaatafhankelijke beloning, waarbij het ons streven is dat uw debiteur onze kosten betaalt.

Het heeft te allen tijde de voorkeur om de kans op debiteuren te minimaliseren. Graag gaan wij met u in gesprek hoe u dit door middel van een goede inrichting van uw interne processen kunt bewerkstelligen.