Fusie, Overname & Joint Venture

U wilt uw onderneming herstructureren, verkopen of splitsen. U wilt samenwerken met een andere onderneming in een joint venture of een investeerder laten deelnemen in uw onderneming. U wilt uw onderneming laten fuseren met een ander bedrijf. U wilt een aandelenbelang verkopen, kopen of uitbreiden. U wilt begeleiding bij een management buy-out en/of buy-in. Zonder goede (juridische) begeleiding stranden dergelijke trajecten veelal in een vroegtijdig stadium. Brouwer Legal begeleidt en adviseert u graag bij dergelijke trajecten. Wij beschikken over alle relevante kennis, ervaring en het professionele netwerk om uw belang optimaal te kunnen behartigen.

Als ondernemer wilt u gedurende het gehele traject over deskundige begeleiding en advies kunnen beschikken. Of het nu gaat om het voeren van informele en niet-bindende verkenningen en besprekingen, het formuleren van een geheimhoudingsverplichting (NDA), het samenstellen en verstrekken van een informatiememorandum, het opstellen van een LOI (letter of intent), het uitvoeren van een due dilligence onderzoek, het voeren van onderhandelingen, het opstellen van een SPA (Share Purchase Agreement/koopovereenkomst) en/of het begeleiden van de aandelenoverdracht, telkens kan Brouwer Legal in uw behoeften voorzien.

Brouwer Legal beschikt over een nationaal en internationaal netwerk in de overname- en fusiepraktijk. Wij stellen in korte tijd een inter- en/of multidisciplinair team samen, waarin advocaten, accountants, fiscalisten, notarissen, bedrijfskundigen, taxateurs en financieel- en verzekeringsspecialisten zitting nemen. Een team dat de opdracht tot een goed einde weet te leiden.