Jochen Haukes

Rechtsanwalt sinds 1998. Jochen heeft tijdens zijn studieperiode in Nijmegen kennis opgedaan van de Nederlandse taal en het Nederlands recht. Inmiddels adviseert hij, in samenwerking met Brouwer Legal, voornamelijk Nederlandse bedrijven over arbeidsrechtelijke en andere civielrechtelijke aspecten van hun grensoverschrijdende activiteiten in Duitsland. Door zijn jarenlange praktijkervaring is hij zich bewust van de cultuur- en mentaliteitsverschillen tussen Duitse en Nederlandse ondernemers en schakelt hij moeiteloos tussen deze twee werelden.Jochen adviseert veelal op het gebied van het (internationale) arbeidsrecht. Hierbij dient te worden gedacht aan het uitonderhandelen, vervaardigen, beoordelen en beëindigen van (internationale) arbeidsovereenkomsten en managementovereenkomsten, alsmede bij fusies, overnames en reorganisaties. Ook handelsrechtelijke en ondernemingsrechtelijke vraagstukken behoren tot zijn werkterrein.

Opleidingen:

  • Rechtswissenschaften, Westfälische Wilhelms Universität Münster (1995);
  • Studie van het Nederlands handels- en vennootschapsrecht, Radboud Universiteit Nijmegen (1996)