Arbeidsrecht

Brouwer Legal adviseert en procedeert rondom alle aspecten van arbeid. Onze dienstverlening richt zich op alle relaties en verhoudingen van de aan het ondernemingsrecht gerelateerde arbeidsrecht. Wij treden voornamelijk op voor werkgevers en bestuurders. Graag fungeren wij in een vroegtijdig stadium als uw sparringpartner. Brouwer Legal gaat procederen niet uit de weg indien een oplossing buiten rechte niet kan worden bereikt.

Wij staan u graag bij op het gebied van het ontslagrecht, vraagstukken omtrent het statutair directeurschap en vraagstukken met betrekking tot flexibele arbeid. Ook adviseren en procederen wij over onderwerpen als medezeggenschap, (collectieve) arbeidsovereenkomsten c.q. –reglementen en bijzondere bedingen. Regelmatig begeleiden wij in multi- en/of interdisciplinaire teams reorganisaties (collectief ontslag) en medezeggenschapstrajecten, zowel voor ondernemers als voor ondernemingsraden.

Brouwer Legal houdt zich met het nationale arbeidsrecht bezig, maar ook wanneer bovengenoemde onderwerpen zich in een internationale context voordoen, begeleidt Brouwer Legal u graag bij uw internationaal arbeidsrechtelijke vraagstuk.