Bedrijf starten

Bij het starten van een onderneming komen veel juridische vragen op u af. Wat is de juiste rechtsvorm en structuur voor uw onderneming? Over welke (standaard-)contracten moet u beschikken ten aanzien van uw personeel, klanten en leveranciers? Wat is het belang van algemene voorwaarden, waaraan dient de inhoud te voldoen en hoe gebruikt u ze goed? Hoe kunt u in onderhandelingen met uw contractspartner ervoor zorgen dat uw rechten, producten en ideeën zo goed mogelijk worden beschermd? In de regel beschikken startende ondernemingen niet over de (juridische) ervaring en infrastructuur die nodig zijn om bij het aangaan van dergelijke onderhandelingen een evenwichtige positie in te kunnen nemen. Brouwer Legal helpt startende ondernemers.

Brouwer Legal beschikt over een starterspakket dat speciaal in het leven is geroepen om de startende ondernemer op weg te helpen. Daar waar de juridische ervaring en infrastructuur ontbreekt is er veelal ook een gebrek aan financiële middelen, dan wel de bereidheid om deze middelen in te zetten voor goed juridisch advies. Een begrijpelijke keuze, maar ook een keuze die niet zonder risico’s blijft. Ons starterspakket maakt het mogelijk om over goed juridisch advies te beschikken tegen een betaalbare prijs. Aan de hand van een maatwerkcontract betaalt u wanneer u daartoe in staat bent. Bereikt u de vooraf bepaalde doelen, dan participeren wij in uw succes. Bereikt u de vooraf bepaalde doelen niet, dan houden wij daarmee rekening.

Enschede slaagt er verder steeds meer in om een startup-vriendelijk ecosysteem te creëren dat zich kan meten met dat van andere bekende internationale universiteitssteden. Investeerders zijn steeds meer bereid om in een vroegtijdig stadium in jonge (technologische) bedrijven te investeren. Brouwer Legal adviseert en begeleidt zowel investeerders als founders om een klimaat te scheppen, waarbij de kans op succes wordt vergroot.