Internationaal Ondernemen

Ieder land kent zijn eigen wetten en regels. Of u nou wilt importeren, exporteren, uw bedrijf in een ander land wilt vestigen, wij helpen u graag. Doet u zaken buiten Nederland, dan behoudt u één aanspreekpunt: Brouwer Legal. Wij beschikken over een groot internationaal netwerk van advocaten, fiscalisten, accountants, belastingkundigen en bedrijfsadviseurs, zodat wij u te allen tijde kunnen ondersteunen bij het internationaal ondernemen.

De reikwijdte van ons netwerk maakt dat wij u kunnen bijstaan bij mondiale juridische vraagstukken. Een aantal concrete vraagstukken waaraan u daarbij kunt denken: Naar welk recht moet een grensoverschrijdend contract worden beoordeeld en welke gevolgen heeft dit voor u? Kunt u, in geval van een conflict, bij de Nederlandse rechter een procedure aanhangig maken of moet u in het buitenland een procedure starten? Hoe zorgt u ervoor dat uw rechten ook in het buitenland zijn/blijven gewaarborgd? Houden bedongen zekerheidsrechten, zoals een eigendomsvoorbehoud, ook buiten de landsgrenzen van Nederland stand? Waar moet u als bestuurder op letten indien u in het buitenland een dochteronderneming opzet?

Brouwer Legal kent de internationale wegen en is gespecialiseerd in het herkennen en harmoniseren van internationale verschillen. Niet alleen adviseren en begeleiden wij Nederlandse bedrijven en organisaties in het buitenland. Met kennis van het Nederlands recht adviseren wij ook buitenlandse ondernemers, hun bedrijf en andere organisaties over juridische aangelegenheden met betrekking tot het Nederlandse ondernemingsrecht en het daaraan gerelateerde arbeidsrecht. Uitgangspunt daarbij is dat wij u te woord staan in uw eigen taal.