Ondernemingsrecht & Handelsrecht

Veel van onze cliënten richten zich bij voorkeur op het verkopen van producten en/of het leveren van diensten, omdat dat is waar zij goed in zijn. Het is echter wel van belang dat belangrijke zaken binnen de onderneming goed worden vastgelegd om rechten te waarborgen en ongewenste risico’s te voorkomen. Brouwer Legal ontzorgt en adviseert over alle juridische aspecten die bij het ondernemerschap komen kijken.

Zo adviseren wij bij de totstandkoming van allerlei handelsovereenkomsten, bieden wij de helpende hand bij het uitonderhandelen ervan en zijn wij gespecialiseerd in de vastlegging, beoordeling en de beëindiging van dergelijke overeenkomsten. Hierbij kan worden gedacht aan distributieovereenkomsten, franchiseovereenkomsten, samenwerkingsovereenkomsten, licentieovereenkomsten, agentuurovereenkomsten, overeenkomsten van opdracht, (ver)koopvereenkomsten en algemene voorwaarden.

Verder adviseren en procederen wij over garantievraagstukken, productaansprakelijkheid en terugname van goederen. In alle gevallen en varianten trachten wij een economisch zinvolle oplossing voor u te vinden en proberen wij procedures te voorkomen. Is de gang naar de rechter niet te voorkomen, dan gaan wij die ook zeker niet uit de weg. Wij staan u derhalve graag bij in geschillen over nationale en internationale procesvoering.

Ondernemingen veranderen, groeien of worden samengevoegd. Vaak is er onvoldoende tijd en oog voor het belang van een goede juridische vastlegging. Brouwer Legal heeft een juridische scan ontwikkeld die risico’s inzichterlijk maakt en oplossingen biedt voor het beperken c.q. voorkomen ervan.