Omri de Vries

Juridisch-administratief medewerker sinds 2017. Omri heeft een algemene opleiding in het recht genoten. Hij heeft gedurende zijn opleiding zijn stage bij Brouwer Legal voltooid, waarna Omri als juridisch-administratief medewerker in dienst is getreden bij Brouwer Legal.

Omri ondersteunt de medewerkers op het gebied van het ondernemings-, arbeids- en faillissementsrecht. Hij is, in samenwerking met de curatoren, verantwoordelijk voor de faillissementsrechtelijke dossiers. Omri is tevens verantwoordelijk voor de incassotrajecten en hij voert algemene kantoorwerkzaamheden uit.

Omri is als afgestudeerd HBO-Jurist praktisch ingesteld en heeft een oplossingsgerichte instelling.

Opleiding:

  • Saxion Hogescholen, HBO-Rechten (2019)