Bedrijfsscan

Ondernemen is het nemen van geoorloofde risico’s. Een goede ondernemer weet de risico’s beheersbaar te maken en te houden. Daarvoor is het wel noodzakelijk om de risico’s inzichtelijk te hebben. Brouwer Legal wordt vaak achteraf ingeschakeld en dikwijls komen wij tot de conclusie dat problemen voorkomen hadden kunnen worden. Door middel van onze juridische scan zijn wij in staat risico’s in een vroegtijdig stadium te signaleren en aanbevelingen te doen ter voorkoming van ongewenste situaties.

Met onze juridische scan nemen wij uw gehele organisatie en de bedrijfsprocessen onder de loep. Voordat wij de scan toepassen vindt er eerst een intakegesprek plaats. Voor dit gesprek brengen wij geen kosten in rekening. Aan de hand van onze ervaring en branchespecifieke kennis, alsmede de uitkomsten van het gesprek, maken wij een dienstverleningsconcept. In dit dienstverleningsconcept benoemen wij op welke onderdelen wij onderzoek wensen te doen. De scan van Brouwer Legal kent meer dan duizend controlepunten en het is veelal niet nodig deze allemaal na te lopen. Wij controleren niet alleen documenten, maar houden ook interviews. Zo ontstaat een compleet beeld van uw organisatie en van de bedrijfsprocessen binnen uw organisatie. Wij kijken daarbij ook naar de kennis en ervaring van uw werknemers. Na onze analyse presenteren wij de onderzoeksresultaten en aanbevelingen. Wanneer u dat wilt, kunnen wij daarna onze aanbevelingen ook daadwerkelijk implementeren. Wanneer uw werknemers daarvoor dienen te worden bijgeschoold, dan is dit mogelijk. Door onze didactische vaardigheden en juridische kennis weten wij complexiteit simpel te maken.

Brouwer Legal levert niet alleen maatwerk ten aanzien van de inhoud, maar ook met betrekking tot de prijs. In het dienstverleningsconcept zal ook worden opgenomen welke kosten voor welk onderdeel in rekening worden gebracht. Kosten die overigens pas in rekening worden gebracht, zodra daar overeenstemming over is bereikt. Wij bedenken het, maar u bepaalt.