Niko Oertel

Niko is in 2009 beëdigd als Rechtsanwalt in Duitsland en in 2016 als advocaat in Nederland. Hij adviseert zowel naar Duits als naar Nederlands recht en is in beide landen bevoegd om te procederen. Na meer dan 6 jaar als Rechtsanwalt te hebben gewerkt bij een gerenommeerd kantoor in Hamburg, waar hij veelal cliënten uit de maritieme sector bij handelsrechtelijke en vennootschapsrechtelijke vraagstukken bijstond, is hij naar Nederland verhuisd. Voordat Niko besloot zich bij Brouwer Legal aan te sluiten gaf hij leiding aan de German Desk van een middelgroot kantoor in Rotterdam.

Niko heeft zich gespecialiseerd in het grensoverschrijdende handels- en vennootschapsrecht. Zo adviseert hij over handelsovereenkomsten, waarbij kan worden gedacht aan distributie- en agentuurovereenkomsten, koopovereenkomsten en overeenkomsten van opdracht. Ook adviseert Niko bij aandeelhoudersgeschillen, (her)structureringsvraagstukken en overnames. Wanneer de zaak daarom vraagt, vertegenwoordigt Niko de belangen van cliënten uiteraard ook in gerechtelijke procedures. Zijn juridische expertise ziet daarnaast op zijn jarenlange ervaring bij de advisering rondom de aan- en verkoop van schepen, scheepsbouwprojecten en financieringsvraagstukken. Tijdens zijn carrière heeft Niko ervaring opgedaan als jurist in de Verenigde Staten, in zuidelijk Afrika alsmede in Singapore. Hij spreekt vloeiend Duits, Nederlands en Engels.

Als “Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht” is Niko erkend specialist in het handels- en vennootschapsrecht. Verder is hij gepromoveerd op een proefschrift over de handel met aandelen in publieke commanditaire vennootschappen.

Niko Oertel heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het volgende hoofdrechtsgebied geregistreerd:

  • Ondernemingsrecht.

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.